Warning: file_put_contents(/srv/www/htdocs/catalog/view/theme/default/template/module/googleanalytics.tpl): failed to open stream: Permission denied in /srv/www/htdocs/catalog/controller/module/googleanalytics.php on line 170 Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


1.1. Rekisterinpitäjä

KP Import
Sulkutie 3
37830 Viiala


1.2. Rekisteriasioista vastaava

KP Import
Kimi Piiroinen
Sulkutie 3
37830 Viiala


1.3. Rekisterin nimi

KP Import asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


KP Importin asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, yhteydenottoihin, KP Importin markkinointiin sekä muihin kaupankäyntiin liittyviin tarkoituksiin.
KP Import ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille.


1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen perustiedot:

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi KP Importin
verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet


KP Importin asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu tehokkaalla salausmenetelmällä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Powered By OpenCart
KP Import © 2019